Bio Bistro Spirála - pro zdravý životní styl

Zodpovědný vedoucí

Jan Rajský
Čapkova 14
602 00 Brno
janrajsky@bio-restaurace.cz

Podnikatel je evidován na ŽÚMB IČ: 670 51 863

Kontakt na naší restauraci

Bio Bistro Spirála
Malátova 2
Brno 602 00
Czech Republic
tel: +420 732 965 065